Cart 0

TERMENI SI CONDITII

1.  DEFINIȚII ȘI TERMENI

Jurnalul Asistenților Medicali ( JAM ) – este proprietate intelectuală a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, având sediul în Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 1, Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, camerele 124 – 125, cod unic de înregistrare fiscală 15480772.

Vânzător – JAM.

Cumpărător – persoana fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de către JAM (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între JAM și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică / juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea termeni și condiții generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client / cumpărător și istoricul cumpărătorului în site ( comenzi, facturi fiscale, bunuri, etc. ).

Site – domeniul și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri de pe site.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de bunuri având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către bânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanța încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

Conținut

•    toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•    continutul oricărui e-mail trimis cumpărătorilor de către vânzător prin mijloace electronice și / sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat / colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•    informații legate de bunurile și / sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;

•    informații legate de bunurile și / sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;

•    date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul respectă sau nu calitatea.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui utilizator / client / cumpărător vis-à-vis de un produs. rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de utilizator / client / cumpărător asupra unui produs.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formula de adresare către alți utilizatori / clienți / cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele din pagina respectivă.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă utilizatorului / clientului / cumpărătorului care a adresat o întrebare în site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un utilizator / client / cumpărător unui alt utilizator / client / cumpărător în cadrul unei discuții.

Document – prezentele termene și condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor și / sau a promoțiilor desfășurate de vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui bun de către JAM, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor agreate de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și / sau descrierile bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic   (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de cunuri din comandă,  va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site, vor sta la baza contractului, pentru bunurile achiziționate.

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client / cumpărător. Pentru motive justificate JAM își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului / cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și / sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului / cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel JAM. În oricare dintre aceste cazuri, clientul / cumpărătorul se poate adresa departamentului de relații cu clienții al JAM, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. JAM poate publica pe Site informații despre bunuri și / sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care JAM are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente bunurilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul plăților online vânzătorul nu este / nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai cumpărătorul.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea cunurilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vanzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.7. Dupa 30 (treizeci) zile de la achiziționarea unui bun, cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui review legat de bunul achiziționat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de e-mail înscrisă de cumpărător în cont. În acest fel, cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili utilizatori /  clienți /  cumpărători de pe site și se implică activ în dezvoltarea de noi servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor bunurilor.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și / sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a JAM, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și / sau publicare).

5.2. Clientului / cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și / sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de JAM, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al JAM asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al JAM.

5.3. Orice conținut la care clientul / cumpărătorul are și / sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între JAM și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea JAM cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul / cumpărătorul poate copia, transfera și / sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care JAM conferă clientului / cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul / cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea JAM pentru respectivul client / cumpărător sau oricare alt terț care are / obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun conținut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea JAM și / sau al angajatului / prepusului JAM care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl insoțeste, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul / cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor dorite în cosul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului.

6.2. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărăre, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de vânzător, în orice situațieî care este necesară contactarea cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1. datele furnizate de către client / cumpărător, pe cite sunt incomplete și / sau incorecte;

6.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract, respectiv să returneze un bun, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui bun sau renunțare la un serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun – în cazul în care cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

6.6. În cazul în care cumpărătorul decide să se retragă din contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, având sediul în Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 1, Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, camerele 124 – 125

6.7. în cazul în care clientul / cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

6.7.1. pentru comenzile achitate cu OP / ramburs – prin virament bancar;

6.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.9. În cazul în care un bun comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul / cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

7.1.2. Furnizarea de bunuri al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3. Furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

7.1.4. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. JAM va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care îl furnizați. dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de cumpărător / client cu privire la comandă / contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului JAM nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislatia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a JAM, clientul / cumpărătorul îți oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai JAM: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului contractului încheiat între cumpărător și vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care JAM poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele JAM sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de JAM. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care, clientul își crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către vânzător în orice moment:

9.2.1. prin contactarea JAM în acest sens.

9.2.2. prin modificarea setărilor din contul de client la secțiunea “abonările mele”.

9.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la vânzător.

9.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile bunurilor afișate în cadrul site-ului JAM includ T.V.A. conform legislatiei în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri vândute de JAM, cu excepția bunurilor vândute de partenerii JAM, precum și pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționata de cumpărător în contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de câte ori este cazul, datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare, cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidența a facturilor emise de JAM, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către JAM în contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: oammr_neamt@yahoo.com

         10.8. Pentru motive de securitate a tranzacțiilor, clientul /  utilizatorul /  cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

 

11.  LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor numai pe teritoriul României.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul vânzătorului).

 

13. RĂSPUNDERE

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricarei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13.2. Prin crearea și utilizarea contului, clientul / utilizatorul / cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

13.3. Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și / sau plasarea comenzilor, clientul / utilizatorul / cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc termenii și condițiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului și  /sau utilizării conținutului și / sau la data plasării comenzii.

13.4. Ulterior creării contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-ului și / sau a versiunilor actualizate ale termenilor și condițiilor site-ului.

13.5. Termenii și condițiile site-ului pot fi modificați oricând de către JAM, aceștia fiind opozabili clienților / utilizatorilor / cumpărătorilor de la data afișării în site. acceptarea termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site.

 

14. ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

14.1. Înscrierea de review-uri, comentarii, îtrebări și răspunsuri se poate face, de către utilizatori / clienți / cumpărători, în secțiunile “întrebările și răspunsurile clienților” și “review-uri”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

14.2. În momentul înregistrării unui anumit review / comentariu / întrebare / răspuns pe site, utilizatorii / clienții / cumpărătorii acordă vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

14.3. Fiecare utilizator / client / cumpărător, în momentul înscrierii de review / comentariu / întrebare / răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

–    să facă referiri doar la caracteristici și / sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării comenzii;

–    să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

–    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt utilizator / client / cumpărător;

–    să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe site astfel: orice întrebare va fi înscrisă în secțiunea “întrebările și răspunsurile clienților” și orice review va fi înscris în secțiunea “review-uri”;

–    să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marca comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

–    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;

–     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detaliile de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

–     să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și vânzătorul;

–    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către  vânzător sau să înscrie review-uri / comentarii / întrebări / răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;

–     să nu utilizeze review-ul / comentariul / întrebarea / răspunsul ca mijloc de comunicare cu vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale vânzătorului înscrise pe site.

14.4. Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui review, utilizatorul / clientul / cumpărătorul va adăuga și un rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu rating-urile corespunzătoare lor, vor influența rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un review însoțit de un rating mare duce la o creștere a rating-ului general, iar un review însoțit de un rating mic duce la o scadere a rating-ului general.

Utilizatorii / clienții / cumpărătorii ce înscriu review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli :

–    fișierele încărcate  vor conține imagini și/sau videoclipuri  care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie review-ul, asigurându-se ca fișierele încărcate respectă drepturile de autor;

–    fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți,  limbaj licențios  sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

–    fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;

–    fișierele încârcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoara aceeași activitate comercială ca vânzătorul.

14.5. Când un review / comentariu / întrebare sau răspuns este semnalat de către un utilizator / client / cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către vânzător pentru a determina dacă încalcă termeni și condiții site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din site numai după examinarea acestora de către vânzător.

14.6. În cazul în care  vânzătorul constată încălcarea termenelor și condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea utilizatorului / clientului / cumpărătorului de a înscrie review-uri / comentarii / întrebări sau răspunsuri în secțiunile “întrebări și răspunsuri ale clienților” și “review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamații legate de bunul și / sau serviciul achiziționat, cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul site-ului: JAM. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. O.A.M.G.M.A.M.R. NEAMȚ este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 11308

15.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, JAM are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

15.3. Scopul colectării datelor este:

– informarea clienților / cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate,

– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului / cumpărătorului.

15.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și / sau de comandă  cumpărătorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a O.A.M.G.M.A.M.R. NEAMȚ, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 11308, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 15.3.

15.5. Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

15.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, având sediul în Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 1, Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, camerele 124 – 125, în atenția domnului președinte, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

15.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, având sediul în Piatra Neamț, Bd. Traian nr. 1, Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, camerele 124 – 125, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

15.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

15.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

15.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

15.8. De asemenea, JAM poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a  bunurilor.

15.9. Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între JAM și clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul Piatra Neamț.