MANAGEMENTUL ÎNGRIJIRII PACIENTULUI

50,00 lei

Product ID: 556 Categorie:

Având în vedere multitudinea domeniilor de activitate pe care le cuprinde profesia noastră, acest ghid clinic a fost elaborat având la bază standardele internaţionale de management al calităţii serviciilor medicale bazate pe principii precum orientarea către client, leadership participativ,  abordare pe proces sau îmbunătăţire continuă care să corespundă exigenţelor comunităţii.

Lucrarea de faţă oferă un generos material teoretic, practic şi iconografie pentru monitorizarea funcţiilor vitale, administrarea medicamentelor, puncţie, endoscopie, pansamente, bandaje, aparate gipsate, activitate pentru sterilizare, recoltarea produselor biologice şi patologice, ş.a.m.d. având ca repere de impact şi continuitate, următoarele etape: definiţie, descrierea activităţii, scop, obiective, pregătirea practică a materialelor, echipamentelor şi a mediului de lucru, pregătirea psihică şi fizică a pacientului, consimţământul informat al acestuia sau reprezentanţilor legali, tehnica de lucru, conduita post tehnică, consideraţii speciale şi reorganizarea locului de muncă .

Argumentele care recomandă acest ghid, pot continua cu prezenţa în structura lucrării a unor elemente fundamentale ce vizează activitatea medicală şi care nu au mai fost expuse în manualele din ţara noastră, ca de exemplu: tipuri de infecţie, măsuri nonfarmacologice de profilaxie a infecţiilor nosocomiale, circuitele spitalului, izolarea pacientului în caz de necesitate, decontaminarea mediului spitalicesc, igiena mâinilor în conformitate cu ghidul O.M.S., gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală sau siguranţa alimentelor.

Complexitatea şi accesbilitatea lucrării o recomandă mai mult decât utilă, tuturor celor implicaţi în actul de îngrijire medicală, dar mai ales asistenţilor medicali, studenţilor din convergenţa pre-/şi sau universitară, candidaţilor la concursurile şi examenele de absolvire, reatestare profesională sau de grad principal.

Exprimăm întreaga nostră recunoştinţă personalităţilor de excepţie care ne-au îndrumat şi contribuit la elaborarea acestui manual : Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu Cercel, manager Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş; Prof. Univ. Dr. Alexandru  Rafila,  Secretar de stat în M.S., preşedinte al Comisiei de epidemiologie; Dr. Victor Olsavszky, preşedinte Birou O.M.S. România; Dr. Maria Niţescu, şef lucrări Carol Davila U.M.F.-Bucureşti, disciplina “Igienă şi  ecologie medicală”, doctor în medicină, medic primar igienă, şef “Serviciu de prevenire şi control infecţii nosocomiale” – Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş ; Silvia Moraru -Director Laborator Gral.

Managementul îngrijirii pacientului, Editura RCR Editorial,Bucuresti 2014,ISBN978-606-8300-70-2,numar pagini 453,numar figuri 128, pret 50 lei.