Cart 0

CUM SCRIEM UN ARTICOL ȘTIINTIFIC

Reguli generale pentru autorii articolelor

Revista Jurnalul Asistenților Medicali (JAM) publică mai multe tipuri de articole, cum ar fi interviuri, editoriale, reportaje, știri, recenzii, dar și articole științifice precum: observații clinice, studii sau articole de observare și experimentare. Articolele științifice pot fi împărțite în patru secțiuni: “Introducere”, “Metode”, “Rezultate”, “Discuții”.

Articolele lungi (de peste 5000 de caractere cu spații cu tot) pot necesita subtitluri în unele din secțiunile lor (în special în secțiunile “Rezultate” și “Discuții”) pentru a le clarifica conținutul.

Autorii ar trebui să numeroteze toate paginile manuscrisului, începând cu pagina de titlu, pentru a facilita procesul editorial.

 

Pagina de titlu

Pagina de titlu trebuie să conțină informațiile următoare:

  1. titlul articolului, care trebuie să fie scurt, fără să omită informații importante cum ar fi planul studiului ( care este deosebit de important pentru studiile statistice). Titlul poate avea maxim 10-15 cuvinte (100 de caractere cu spații cu tot).
  2. numele autorilor și apartenența la instituții, cu gradul (gradele) universitar cel mai înalt al fiecărui autor.
  3. numele departamentului (departamentelor) și al instituțiilor cărora li se atribuie studiul.
  4. negarea responsabilității, dacă există.
  5. informațiile necesare pentru a intra în contact cu cei care răspund de corespondență. Numele, adresa, numerele de telefon și adresa electronică a autorului care răspunde de corespondența privitoare la manuscris (acest autor poate fi cel care garantează sau nu integritatea studiului). Autorul care se ocupă de corespondență trebuie să precizeze clar dacă adresa lui electronică poate fi publicată.
  6. sursa ajutorului financiar sub formă de subvenții, materiale, medicamente sau sub toate aceste forme.

 

Subtitlurile

Un text mare este recomandat să fie spart de subtitluri tematice. Un subtitlu tematic trebuie să aibă în general mai puțin de 40 de caractere (litere și spații).

 

Marimea articolului

Un articol poate avea între 5000-10.000 de caractere cu spații cu tot. Dacă este mai mare, ajungând la 30.000-40.000 de caractere cu spații cu tot și trece de aprobările peer rewiev, ar putea fi publicat în serial (în mai multe numere ale revistei). Numărul de caractere include întregul text cu rezumat, mulțumiri, din legendele imaginilor și referințelor), cuvinte cheie, bibliografie.

 

Pagina de notificare a conflictelor de interese

Penru a evita să fie ignorate sau rătăcite posibilele conflicte de interese, aceste informații trebuie să apară în manuscris.

 

Rezumatul articolului

Se preferă rezumatele structurate pentru cercetările originale și pentru revistele sistematice. Rezumatul ar trebui să prezinte contextul sau cadrul studiului și să indice obiectul studiului, procedurile de bază, principalele rezultate, concluziile principale și sursele de finanțare. Trebuie scris la începutul articolului și să nu depășească 900 de caractere cu spații cu tot.

 

Referințe bibliografice

Referințele bibliografice ar trebui să facă trimiteri directe la sursele originale de cercetare. Dacă listele complete cu referințele bibliografice care fac trimiteri la lucrările originale ocupă mult spațiu, puteți utiliza un număr mai mic de referințe bibliografice cu trimiteri la lucrările originale. Autorii răspund de verificarea bibliografiei; astfel, niciuna din referințele bibliografice nu trebuie să citeze articole care au fost retractate, dacă nu se face trimitere la retractare. Referințele bibliografice trebuie numerotate consecutiv, în ordinea primei lor menționări din text. Notați referințele bibliografice în text, în tabele și în legende cu cifre arabe puse în paranteze. Referințele bibliografice, citate doar în tabele sau în legendele figurilor, trebuie numerotate în ordinea în care sunt menționate pentru prima dată în textul tabelului sau al figurii.

 

Tabele, figuri și fotografii

Tabelele prezintă informații concise și eficiente; ele prezintă de asemenea informații detaliate, precise. Lungimea textului poate fi redusă incluzând datele în tabele. Numerotați tabelele consecutive în ordinea primei citări în text și dați un titlu scurt fiecăruia. Nu folosiți linii orizontale sau verticale interne. Dați fiecărei coloane un titlu scurt sau abreviat. Autorii ar trebui să pună notele explicative în partea de jos a paginii, nu în titlu. Explicați toate abrevierile care nu sunt standard folosite în notele de subsol.

Figurile trebuie trimise sub forma de imagini digitale tipărite în format jpg sau tif. Pentru radiografii, tomografii și alte imagini diagnostice asigurați-vă că aveți acordul autorului asupra publicării lor. Figurile ar trebui numerotate consecutiv, în aceeași ordine în care apar citate în text pentru prima dată.

Fotografiile persoanelor care ar putea fi identificate nu pot fi folosite decât cu acordul scris al acestora. Orice fotografie ce urmează a însoți articolul trebuie să fie însoțită de acordul scris al celui care deține dreptul de autor pentru a putea fi publicată. Dacă o figură a fost publicată anterior, multumiți sursei de origine și trimiteți. Acest acord trebuie solicitat indiferent cine este autorul sau editorul, cu excepția cazurilor în care documentele aparțin domeniului public.

Odată cu trimiterea articolului autorul principal trebuie să trimită și o fotografie portret a sa, ce urmează a fi publicată în revista JAM lângă articolul respectiv. Fotografia trebuie să fie în format jpg,tif, cu rezoluția minimă 300 dpi.

Pentru ilustrațiile color, verificați dacă revista cere negative color, diapozitive sau probe color.

 

Legendele ilustrațiilor (figurilor)

Legendele ilustrațiilor trebuie numerotate cu cifre arabe. Când folosiți simboluri, săgeți, numere sau litere pentru identificarea unor părți din ilustrații, identificați-le și explicați-le clar pe fiecare în legandă.

 

Trimiterea articolului la revistă

JAM acceptă articole numai în format electronic, trimise pe e-mailul redacției, urmând a fi evaluate de un colectiv de redacție și de un comitet de peer-rewiev. Dacă necesită revizuire și editare, articolele pot fi retrimise autorului în vederea efectuării modificărilor solictate de editori.

Articolele trebuie însoțite de o scrisoare explicativă, care ar trebui să cuprindă următoarele informații:

  • declarație completa către editor în care să fie menționate toate trimiterile și rapoartele anterioare care ar putea fi considerate ca publicare redundantă a aceleiași lucrări sau a unei lucrări similare. Astfel de lucrări ar trebui citate explicit și ar trebui să se facă referire la ele în noul articol.
  • O declarație cu privire la relațiile financiare sau la alte relații care ar putea duce la conflict de interese, dacă informații de acest gen nu există în articol.
  • o declarație care să ateste faptul că manuscrisul a fost citit și aprobat de către toți autorii, că au fost îndeplinite cerințele dreptului de autor așa cum a fost precizat mai sus în document și că fiecare autor consideră că articolul reprezintă rezultatul unei activități oneste. Aceasta declarație este necesară în cazul în care aceste informații nu apar în articol.
  • numele, adresa și numărul de telefon al autorului care răspunde de corespondență, care răspunde de comunicarea cu ceilalți autori în privința revizuirii și aprobării formei finale a manuscriselor, dacă aceste informații nu apar în articol. Dacă articolul a fost deja trimis unei alte reviste, este util să atașați la el comentariile editorilor și ale referenților și răspunsurile autorilor la aceste comentarii.

Colectivul de redacție